Συμβουλευτική γονέων

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής με τις πολλαπλές υποχρεώσεις, την απομόνωση των ανθρώπων αλλά και τους πολλαπλούς ρόλους που καλείται κάθε άτομο να αναλάβει, δημιουργούν την ανάγκη στους γονείς να αναζητήσουν υποστήριξη για τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά τους.

Η συμβουλευτική γονέων έχει στόχο να ενισχύσει τους γονείς στο δύσκολο έργο της διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους, να τους βοηθήσει να αναγνωρίσουν τη στάση τους απέναντι στο παιδί, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αλλά και να αναζητήσουν εποικοδομητικούς τρόπους επίλυσης των προβλημάτων τους. Απώτερος σκοπός είναι οι ίδιοι να ενδυναμώσουν το ρόλο τους ώστε να βοηθήσουν το παιδί να ωριμάσει και να εξελιχθεί σε ένα υγιή ενήλικα.