Το κέντρο μας


Το Κέντρο “Τέχνη του Λόγου” δημιουργήθηκε με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Στελεχώνεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που προσεγγίζουν διεπιστημονικά κάθε περίπτωση και συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς και τους ιατρούς των παιδιών και βέβαια με τους ίδιους τους γονείς. Επιστημονική υπεύθυνος του κέντρου είναι η κυρία Κυριακή Πουλάκη – Ευταξιοπούλου (B.A in Psychology, M.Ed in Special Education – University of Manchester). Μέριμνα της διεπιστημονικής αυτής ομάδας είναι να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα μέσα στο ταχύτερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Απευθύνεται σε άτομα που εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες,δυσλεξία, δυσκολίες λόγου και ομιλίας, διαταραχές επικοινωνίας, αναπτυξιακές διαταραχές, προβλήματα συμπεριφοράς, υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής, ψυχοκινητική καθυστέρηση, ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το κέντρο συμπεριλαμβάνουν:
  • Μαθησιακή Αποκατάσταση: παρέχεται αξιολόγηση και παρέμβαση σε παιδιά και εφήβους που εμφανίζουν δυσλεξία, μαθησιακές δυσκολίες, νοητική στέρηση, εξελικτικές διαταραχές. Η Μαθησιακή Αποκατάσταση ωφελεί μαθητές που δυσκολεύονται να διαβάσουν σωστά ή/και χωρίς να κομπιάσουν, που δυσκολεύονται με τα θεωρητικά μαθηματα, που κάνουν ορθογραφικά λάθη (είτε παραλείποντας/ προσθέτοντας/ αντικαθιστώντας γράμματα ή συλλαβές είτε αδυνατώντας να εφαρμόσουν ορθογραφικούς κανόνες που μπορεί να γνωρίζουν), που βρισκουν δύσκολη την οργάνωση και την έκφραση των σκέψεών τους στο γραπτό λόγο, που δυσκολεύονται να απομνημονεύσουν βασικά αριθμητικά δεδομένα (π.χ την προπαίδεια) ή να κατανοήσουν ποια πράξη είναι απαραίτητη για να λυθεί ένα πρόβλημα. Κατά τη διαδικασία της Μαθησιακής Αποκατάστασης, ο μαθητής, με τη στήριξη και την καθοδήγηση του ειδικού παιδαγωγού, καλλιεργεί, ανάλογα με τις ανάγκες του, την αναγνωστική ευχέρεια, την κατανόηση του γραπτού λόγου, ενώ εφαρμόζει τεχνικές μελέτης προκειμένου να βελτιώσει την επίδοσή του στα μαθήματα. Επίσης, μέσα από διάφορες προσεγγίσεις, μαθαίνει την ορθή γραφή των λέξεων καθώς και τους ορθογραφικούς κανόνες, ενώ παράλληλα αναπτύσσει την ικανότητα να συντάσσει τις σκέψεις του με τρόπο κατανοητό για τον αναγνώστη του. Επιπλέον, μαθαίνει τεχνικές αοομνημόνευσης των βασικών αριθμητικών δεδομένων (πρόσθεση/ αφαίρεση μονοψήφιων αριθμών, προπαίδεια), την ορθή εκτέλεση των τεσσάρων πράξεων και τρόπους ανάλυσης των μαθηματικών προβλημάτων, ώστε να γινεται σαφές ποιες πράξεις οδηγούν στη λύση τους.  
  • Λογοθεραπεία: ασχολείται με τη διάγνωση και αποκατάσταση διαταραχών λόγου και ομιλίας. Στοχεύει στην ομαλή ένταξη του ατόμου στο κοινωνικό ή σχολικό περιβάλλον. Η Λογοθεραπεία είναι ωφέλιμη για άτομα που δεν γίνονται κατανοητά, επειδή δεν μιλάνε καθαρά, μπερδεύουν ήχους μέσα σε ξια λέξη, δυσκολεύονται να αρθώσουν σωστά κάποιους ήχους ή παραλείπουν ήχους σε μια λέξη. Επίσης, βοηθά άτομα που δυσκολεύονται να σχηματίσουν προτάσεις, δεν καταφέρνουν να εκφράσουν τις σκέψεις τους με τις σωστές λέξεις, δυσκολεύονται να περιγράψουν απλά γεγονότα, να ξεκινήσουν και να διατηρήσουν μια συζήτηση ή να κατανοήσουν σύνθετες προτάσεις και οδηγίες. Μια άλλη ομάδα ατόμων που ωφελείται από τη λογοθεραπεία ειναι τα άτομα που τραυλίζουν, δηλαδή που δυσκολεύονται να ξεκινήσουν τη φράση τους, επαναλαμβάνουν συλλαβές, ήχους ή λέξεις στην αρχή της φράσης, "κολλάνε" συγκεκριμένους ήχους, επιμηκύνουν συλλαβές ή ήχους ή παρουσιάζουν συσπάσεις των μυών του προσώπου τους. Κατά τη Λογοθεραπεία, ο λογοθεραπευτής βοηθά το άτομο με δυσκολίες στο λόγο και την ομιλία, να εκφέρει ορθά όλους τους ήχους, να βρίσκει τη σωστή λέξη για να εκφράσει αυτό που θέλει διευρύνοντας το λεξιλόγιό του, να δομεί σωστές και εμπλουτισμένες προτάσεις, να συμμετέχει αποτελεσματικά σε ξια συζήτηση καθώς και να βελτιώσει τη ροή του λόγου του.
  • Εργοθεραπεία: στοχεύει στην ανάπτυξη και στη βελτίωση της λεπτής ή και της αδρής κίνησης, στον συντονισμό κινήσεων, στην συγκέντρωση, στην αισθητηριακή ολοκλήρωση και στην εκπαίδευση σε δραστηριότητες και συμπεριφορές της καθημερινής ζωής όπως αυτοεξυπηρέτηση, ένδυση, σίτιση, προσωπική υγιεινή. Η Εργοθεραπεία απευθύνεται σε παιδιά ή ενήλικες που παρουσιάζουν δυσλειτουργίες αισθητηριακής επεξεργασίας, μαθησιακές δυσκολίες, νευρομυϊκές παθήσεις και εγκεφαλική παράλυση, Διαταραχή Ελλειμματικης Προσοχής, δυσκολίες στη λεπτή κίνηση (π.χ. σωστή λαβή μολυβιού, κούμπωμα κουμπιών, πέρασμα χάντρας σε κορδόνι, κλπ) ή/και στην αδρή κίνηση (π.χ. πέταμα και πιάσιμο μπάλας, κλότσημα μπάλας, κλπ), δυσκολίες στην αυτοεξυπηρέτηση (π.χ. δυσκολεύεται να ντυθεί, να χτενιστεί ή να φάει μόνο του) καθώς και ελλείψεις σε γνωστικές δεξιότητες (π.χ. συγκέντρωση, μνήμη, οπτική αντίληψη και διάκριση). Ειδικότερα, τα παιδιά που παρουσιάζουν Διαταραχή Αισθητηριακής Επεξεργασίας, μπορεί (α) να αποφεύγιυν ή να αρνούνται τροφές και/ή να δυσκολεύονται στην κατάποση, (β) να παρουσιάζουν δυσφορία/ευαισθησία με διάφορες υφές, όπως υφάσματα ρούχων, ετικέτες ρούχων κλπ, (γ) να παρουσιάζουν δυσφορία/ευαισθησία σε μυρωδιές, (δ) να παρουσιάζουν υπερευαισθησία ή υποευαισθησία σε απτικά ερεθίσματα, όπως άγγιγμα, αγκαλιά, με αποτέλεσμα να αποφεύγουν το άγγιγμα ή να αναζητούν πολύ έντονες αγκαλιές, (ε) να παρουσιάζουν υπερευαισθησία ή υποευαισθησία σε οπτικά ερεθίσματα, με αποτέλεσμα π.χ. να αποδιοργανώνεται με τον έντονο φωτισμό, (στ) να παρουσιάζουν υπερευαισθησία με έντονες αντιδράσεις σε έντονους θορύβους, όπως τις κόρνες των αυτοκινήτων, την ηλεκτρική σκούπα, (ζ) να μασουλάει τα ρούχα του, (η) να παρουσιάζουν έντονη κινητικότητα ή απροσεξία και (θ) να έχει φτωχό μυικό τόνο. Ο εργοθεραπευτής χρησιμοποιεί ποικίλες αξιολογητικές μεθόδους, έτσι ώστε να εκτιμήσει τις ικανότητες και τις δυσκολίες του παιδιού καθώς και τους παράγοντες που οδηγούν στις παραπάνω δυσκολίες. Θέτει στόχους και σχεδιάζει την παρέμβαση σε συνεργασία με την οικογενεια και το σχολείο. Η εργοθεραπεία βοηθά το παιδί να εξερευνήσει το περιβάλλον, να αναπτύξει δραστηριότητες σε όλους τους τομείς, να μαθαίνει έννοιες και εμπειρίες και να αναλαμβάνει ρόλους. Το παιχνίδι χρησιμοποιείται ως μέσο θεραπείας, ώστε να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν, να διατηρήσουν ή να ξανακερδίσουν ικανότητες και να επανέλθει η λειτουργικοτητά τους.
  • Πρώιμη Παρέμβαση: παρέχεται εξειδικευμένη βοήθεια σε παιδιά που εμφανίζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση σε έναν ή περισσότερους τομείς (γλωσσικό, γνωστικό, κινητικό, κοινωνικό, αυτοεξυπηρέτηση). Η Πρώιμη Παρέμβαση απευθύνεται σε παιδιά προσχοκικής ηλικίας, τα οποία δεν έχουν κατακτήσει ακόμα τα αναπτυξιακά ορόσημα της ηλικίας τους. Με άλλα λόγια, τα παιδιά αυτά μπορεί να παρουσιάζουν ανωριμότητα σε σωματικές δεξιότητες (π.χ. χτίσιμο με τουβλάκια, ζωγραφική), σε γνωστικές δρξιότητες (π.χ. μάθηση, επίλυση προβλημάτων), σε δεξιότητες επικοινωνίας (π.χ. ομιλία, κατανόηση λόγου), σε δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης (π.χ. ένδυση) ή σε κοινωνικές δεξιότητες (π.χ. παιχνίδι με άλλους, αναμονή μέχρι να έρθει η σειρά του).
  • Παιγνιοθεραπεία: είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας που απευθύνεται σε παιδιά με χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, δυσκολία προσαρμογής σε ένα νέο περιβάλλον, συναισθηματική ανωριμότητα, διαταραχές συμπεριφοράς. Στοχεύει στη θεραπεία μέσα από το παιχνίδι.
  • Ψυχολογική Στήριξη: απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και ενηλίκους και έχει σαν στόχο να τους βοηθήσει να ανακαλύψουν τα συναισθήματά τους, να μάθουν να εκφράζονται καλύτερα, να κατανοούν πιο ρεαλιστικά τις εμπειρίες που βιώνουν στη ζωή τους και να διαχειρίζονται καλύτερα τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν. Από την Ψυχολογική Στήριξη μπορούν να ωφεληθούν τα παιδιά, οι έφηβοι και οι ενήλικοι που αντιμετωπίζουν στη ζωή τιυς καταστάσεις, οι οποίες δημιουργούν στρες, άγχος, μελαγχολία ή αίσθημα παραίτησης. Επίσης, η Ψυχολογική Στήριξη συνδράμει άτομα που παρακολουθούνται από ψυχίατρο, για τη θεραπεία διαταραχών, όπως η αγχώδης καταθλιπτική διαταραχή. 
  • Συμβουλευτική Γονέων: παρέχεται συμβουλευτική προκειμένου οι γονείς να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές προκλήσεις που αφορούν στην ανατροφή των παιδιών τους καθώς και στήριξη των οικογενειών που βρίσκονται σε κρίση. Η Συμβουλευτική Γονέων μπορεί να στηρίξει και να καθοδηγήσει γονείς που δυσκολεύονται να διαχειριστούν τις ιδιαιτερότητες και τις ειδικές ανάγκες του παιδιού τους ή που αντιμετωπίζουν μια κρίση στη ζωή τους (π.χ. διαζύγιο, ανεργία), ώστε να δομηθεί για την οικογένεια ένα πλαίσιο λειτουργικό και υποστηρικτικό για όλα τα μέλη της.
  • Παιδοψυχιατρική Παρακολούθηση: στοχεύει στη διάγνωση και θεραπεία ψυχιατρικών διαταραχών και στην αντιμετώπιση ψυχολογικών δυσκολιών. Ο ψυχίατρος παρακολουθεί το παιδί και συνεργάζεται με τους γονείς του, ώστε να ξεπεραστούν οι ψυχολογικές δυσκολίες που δυσχεραίνουν τη ζωή του παιδιού.
  • Διαγνωστικά και Ενημερωτικά Προγράμματα: διοργανώνονται ειδικά διαγνωστικά και ενημερωτικά προγράμματα σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία με στόχο την υπεύθυνη ενημέρωση και τον έγκαιρο εντοπισμό παιδιών που χρήζουν παρέμβασης.
  • Προγράμματα Πρόληψης και Ενημέρωσης: διοργανώνονται ομιλίες σε συνεργασία με σχολεία και τοπικούς φορείς με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα που αφορούν το παιδί καθώς και ενημερωτικές ημερίδες με στόχο την ενημέρωση εκπαιδευτικών και γονέων.