Συνήθεις Ερωτήσεις

 • Τι θέματα απασχολούν συνήθως τους ανθρώπους που απευθύνονται σε έναν ψυχολόγο;

  Οι άνθρωποι που απευθύνονται σε έναν ψυχολόγο ή άλλο ειδικό ψυχικής υγείας αναφέρουν μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων για την οποία αναζητούν βοήθεια:
  • Επιθυμούν να γνωρίσουν σε βάθος τον εαυτό τους, δηλαδή ποιοι είναι, πώς σκέφτονται, πώς έχουν διαμορφώσει την προσωπικότητά τους και τις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους.
  • Αντιμετωπίζουν μια κρίσιμη κατάσταση, στην οποία φαίνεται πως οι τρόποι αντίδρασης, που επιτυχώς χρησιμοποιούσαν μέχρι τότε, απέτυχαν (π.χ.: ένα πένθος, μια απότομη αλλαγή στις συνθήκες ζωής, ένα πιεστικό γεγονός στο οποίο χρειάζεται να προσαρμοστεί κάποιος).
  • Παρουσιάζουν κάποιο χρόνιο ψυχολογικό “πρόβλημα” ή σύμπτωμα που επιδεινώθηκε ή τώρα ωρίμασε η επιθυμία του ανθρώπου να ασχοληθεί με αυτό (π.χ.: χρόνιο άγχος, διαταραχές πανικού, φοβίες, διαταραχές διατροφής, εξαρτήσεις, σεξουαλικές διαταραχές).
  • Αντιμετωπίζουν ένα ψυχιατρικό ή και οργανικό πρόβλημα με φαρμακευτική αγωγή και τους έχει συστηθεί ή έχουν οι ίδιοι αισθανθεί την ανάγκη να ενισχύσουν την προσπάθειά τους με ψυχοθεραπεία (π.χ.: περιπτώσεις κατάθλιψης, ψυχοσωματικά συμπτώματα).

 • Πώς κρίνεται τι είδους βοήθεια λάβει κάποιος;

  Η ψυχοθεραπευτική βοήθεια που θα λάβει κάποιος εξαρτάται από το είδος των δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Η θεραπεία που θα κριθεί κατάλληλη και θα προταθεί μπορεί να είναι ατομική ψυχοθεραπεία, ομαδική ψυχοθεραπεία, θεραπεία ζεύγους, συμβουλευτική.
 • Πώς κρίνεται αν ήταν επιτυχής η ψυχοθεραπεία;

  Το αποτέλεσμα μιας επιτυχημένης παρέμβασης αναμένεται να είναι το ξεπέρασμα των συμπτωμάτων, η βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων, η καλύτερη προσαρμογή στις διαρκείς αλλαγές της ζωής και η βαθύτερη γνώση του ατόμου για τον εαυτό του.